OBJEKTIF & MATLAMAT PIBG SKSD


  •      Memastikan 100% ibu bapa / penjaga menjadi ahli yang berdaftar secara sah dalam PIBG SKSD.
  •      Mengembeleng idea dan tenaga antara sekolah dan ibu bapa untuk kebaikan sekolah.
  •      Mengharapkan wujudnya hubungan padu dan erat antara sekolah dan masyarakat.
  •      Menentukan program atau aktiviti yang melibatkan pelajar dalam pengetahuan PIBG.
  •            Mendapat sokongan 100% dari PIBG dari segi kewangan, tenaga dan sokongan dalam menjalankan program-program yang melibatkan pelajar.
  •           Untuk mengadakan suatu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajua murid-murid sekolah dalam meningkatkan imej sekolah.
  •      Untuk membantu dan menambah usaha sekolah dalam memenuhi kehendak dan keperluan kebendaan murid-murid dalam kegiatan mereka.
  •      Untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah bertukar-tukar fikiran dan maklumat pendidikan.
  •      Untuk memberi peluang kepasa ibu bapa dan guru dalam sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka pada amnya.
  •      Untuk membolehkan ibu bapa dan guru berusaha menambah kewangan sekolah dan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran.

TOKOH DOKTOR MUDA KEBANGSAAAN